Ledige helger 2019-2020

Vi har dessverre ikke flere ledige helger i høst, men det kan være mulig for selskaper og mindre grupper å leie parallelt med andre arr. enkelte helger. Ta kontakt: dagligleder@fjell-ly.no

For 2020 er følgende helger ledige:

10.-12. jan: møtesal opptatt lørdag

21.-23. febr

28. febr.-1. mars: møtesal opptatt lørdag

13.-15. mars

20.-22. mars

27.-29. mars

3.-5. april (palmehelgen)

hele påskeuken er ledig 6.-12. april

2. mai ledig for overnatting og selskap i kaféen

3. mai ledig for overnatting og selskap i kaféen

9. mai ledig for overnatting

10. mai ledig for overnatting og selskap i møtesal og kafé

15.-17. mai

22.-24. mai

12.-14. juni

20. juni ledig for selskap

27.-28. juni ledig for selskap

Hele juli er stengt

28.-30. aug.

11.-13. sept. gymsal og bislag opptatt lørd.

11.-13. des. ledig for overnatting og leie av lokaler i bislag og kafé

18.-20. des.

Det er som nevnt over mulig å leie selskapslokaler parallelt med andre arr, så bare ta kontakt for mer info.