Ledige helger 2018

Det er ikke mange ledige helger igjen for 2018, men noe er mulig å få til:

18.-20./21. mai (pinsehelgen) hele huset ledig

17.-19. august: Bislag, gymsal og noen rom er opptatt. Møtesal/peisestue, kafé + et redusert antall rom tilgjengelig.

5.-7. okt: hele huset ledig

14.-16. des: Hele huset ledig

Det er stort sett god kapasitet på ukedager, så hvis det er mulig å legge arr. til mand-torsd, har vi bedre kapasitet.