Ledige helger i 2017

Vi har fremdeles noen ledige helger i 2017. Men vær snar hvis du vil sikre deg en av disse, de forsvinner gjerne raskt…

Dette er helger der hele huset er ledig (der ikke annet er skrevet). I tillegg kan vi i noen sammenhenger ha parallelle arrrangement i f.eks bislag og kafé selv om vi har andre arr. på huset.

20.-22. jan.

3.-5. febr.

24.-26. febr.

17.-19. mars

31. mars -2. april

21.-23. april

3.-4. juni

23.-25. juni

18.-19. nov. ledig for selskap, ikke overnatting

15.-17. des.