Dugnadsuke

For å opprettholde den gode standarden vi har på Fjell-ly, trenger vi litt hjelp. Vi vil derfor utfordre deg til å stille en dag eller flere i forbindelse med dugnadsuka vi skal ha på Fjell-ly uke 14. Fra tirsd 3. til lørd 7. april

Det blir lagt opp til arbeidsøkter både på dagtid for dem som har mulighet for det, og på kveldstid for dem det passer best for. Middagservering fra kl 17.00 med mulighet for fleksing på tiden…

Dagsprogrammet vil da se slik ut:

Kl 09.00 oppstart av dagens arbeid

Kl 12.00 lunch

Kl 17.00 middag

Lørd. Kl 09.00-16.00

For å kunne planlegge arbeidet best mulig, vil vi gjerne ha en påmelding. Både i forhold til middagsserveringen og hva vi kan forberede av arbeid. Dere står fritt til å velge hvilken dag dere vil komme, og vi har muligheter for overnatting hvis det er ønskelig

Hvis du har evner innenfor snekring, elektriske arbeider eller annet fagarbeid, vil vi gjerne ha et hint om det sånn at vi også kan planlegge å legge inn slikt som vi trenger fagfolk til.

Vi har en lang liste med jobber, og ikke alle er like tunge, så selv om ikke alle har krefter som en okse, er det alltid noe lettere å gjøre. 😊

Av arbeid kan nevnes:

utearbeid: utvendig vask + maling, generell rydding i bed osv, spyling av plassen, kutting av kratt bak huset osv.

Innearbeid: vasking av tak og vegger, støvsuging av overkøyer, vaske og rulle gardiner (på nye rulla…😊😊), oppstramming av skruer osv på møbler, nedvasking av kjøkken i resepsjon, kafé, bislag osv.

Påmelding til dagligleder@fjell-ly.no eller klikk på en eller flere tidspunkt på facebookarrangementet dugnadsuke på siden vår.